Grupa Magics

Dzialala w Niemczech w latach 1989 -1992.

Sklad: Dieter Ass, Markus Kurowski, Marek Frank i Jan Wycislo.
Grupa reaktywowala sie ponownie.Rintelner Journal z 07.07.1990Chaumburger Zeitung z 06.08.1990Chaumburger Wochenblatt z 25.03.1992